Trang chủ Cửa cuốn Cửa cuốn siêu trường

Cửa cuốn siêu trường dầy 1ly

Cửa cuốn siêu trường dầy 1ly


CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG:

1- Cửa cuốn siêu trường Đài Loan: Bản 10.5cm, khổ thép 175mm
2- Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm, khổ thép 130mm
3- Cửa cuốn 2 lớp và 1 lớp China: Bản 7.5cm, khổ thép 125mm
4- Cửa cuốn Đài Loan: Bản 7.5cm, khổ thép 124mm


Cửa cuốn siêu trường thép mạ màu

 - Cửa cuốn siêu trường Đài Loan: Bản 10.5cm - Độ dầy 1mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm

Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện

Cửa cuốn siêu trường Đài Loan: Bản 10.5cm - Độ dầy 1mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm và 1.6mm
Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm - Độ dầy 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm và 2mm
Cửa cuốn 2 lớp và 1 lớp China: Bản 7.5cm - Độ dầy 0.8mm, 1mm và 1,6mm

- Độ dầy khác theo yêu cầu của khách hàng
 

Cửa cuốn siêu trường inox

Cửa cuốn siêu trường Đài Loan: Bản 10.5cm - Độ dầy 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm và 1.6mm
Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm - Độ dầy 1mm
- Độ dầy khác theo yêu cầu của khách hàng

Cửa cuốn INOX 304 bản phẳng, Korea

Nan cửa INOX 304: Thân cửa cuốn ST85 được làm bằng INOX 304, khổ INOX 130mm, chạy ra bản 75mm, có độ dày từ 1mm, 1.2mm, 1.4mm. 1.6mm, INOX 304
Thanh đáy INOX 304: Hình chữ T được hình thành bởi 2 thanh INOX V vuông góc hoặc thanh hộp hình chữ nhật. Hộp 25x50 hoặc 30x60

Ray INOX 304: Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.2mm hoặc ray chấn tùy độ dầy 2 lớp và 1 lớp
Bọ INOX 304 bản 7.5cm hoặc thêm mặt bích chống xô

Trục thép:  114, 141, 168, 21

Cửa cuốn siêu trường dầy 1ly, Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm, khổ thép 130mm
Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm, khổ thép 130mm
Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm, khổ thép 130mm
Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm, khổ thép 130mm
Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm, khổ thép 130mm
cửa cuốn siêu trường bản phẳng Korea
cửa cuốn siêu trường bản phẳng Korea
cửa cuốn siêu trường bản phẳng Korea
cửa cuốn siêu trường bản phẳng Korea
cửa cuốn siêu trường bản phẳng Korea
cửa cuốn siêu trường bản phẳng Korea

Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly bản cong, ST100

Cửa cuốn siêu trường thép sơn tĩnh điện, độ dầy 1ly± 8%, bản 10cm. Cửa cuốn này chạy từ khổ thép 17.5cm ra bản lá 10.5cm
- Thân cửa cuốn siêu trường thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện độ dầy 1mm± 8%, bản 10.5cm. 
- Nan đáy bằng V4, V5, V6
- Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.6mm hoặc ray chấn tùy độ dầy
- Bọ thép bản 10cm hoặc mặt bích chống xô

- Trục 114, 141, 168, 219
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1ly
 Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1.1ly, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy
 Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1.1ly, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy
 Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1.1ly, Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy


Tham khảo thêm:
  •   
  •  
FUCO HÀ NỘI Cổng xếp Hà Nội Cửa xếp U đúc Cửa xếp Đài Loan